English

A

סרטון וידאו

 

גרעינים תורניים

גרעיני שעלים, הפרוסים לאורך כל הארץ, הנם נושאי הדגל של ההשתתפות האמיתית עם כלל ישראל, מתוך רצון ללמוד וללמד. קרא עוד על הגרעינים!

קראו עוד

מוסדות חינוך

במוסדות החינוך של שעלים מתחנכים ולומדים אלפי תלמידים. החל מגני הילדים, בתי הספר היסודיים, הישיבה התיכונית, הישיבה הגבוהה ועד הישיבה ליוצאי צבא.

קראו עוד

פרויקטים

פרויקט מנהיגי קהילות ועוד פרויקטים שונים. קרא עוד אודות הפרויקטים של רשת שעלים!

 

קראו עוד

רבני קהילות

פרויקט רבני קהילות של שעלים מגיע לאלפי יהודים ברחבי הארץ, יהודים שמרגישים בבית בבתי הכנסת, אך לא תמיד הרבה מעבר לזה. קרא עוד אודות פרויקט רבני קהילות.

קראו עוד