English

donate-btn

`

A

education-header

מוסדות חינוך

# שם תפקיד טלפון
1 הרב רפאל אסולין ראש הישיבה התיכונית - שעלי תורה 02-9914054
2 גב' יעל ואן דייק מנהלת אולפנת גילה 02-9924419
3 הרב שמעון בן עמרם מנהל בית ספר אורות בנים 02-9918312
4 גב' פרחיה נחמני מנהלת בית ספר אורות בנות 02-9993308
5 הרב שלמה הירש ראש כולל שעלי תורה 054-7692511
6 הרב מאיר גואטה ראש ישיבת אורות התשובה 054-3331334
7 גב' ורדית אבני מנהלת בית הספר ברדנט 02-5833101