074-7131313

יריד חשיפה עבור זוגות צעירים ומשפחות

נפגשים, מכירים ומצטרפים לאחד מהגרעינים או הקהילות המשימתיות ברחבי הארץ 

 

yarid