English

donate-btn

`

A

תודה רבה על רצונך לתרום למפעלי רשת שעלים

לפניך אמצעי התרומה השונים, וכן מטרות שונות אליהן תוכל לנתב את תרומתך.
נשמח לעזור עם כל שאלה בטופס יצירת הקשר.
 

א.בכרטיס אשראי

בשרת מאובטח של חברת Paypal.
 

ב. העברה בנקאית

בנק לאומי
סניף 916
חשבון - 2381061

ג. משלוח תרומה בדואר


לכתובת -
שעלי תורה/תקוה
נחל שורק 16
בית שמש

ד. הוראת קבע

ניתן להוריד כאן טופס הוראת קבע ושולחה אלינו לדואר הנ"ל.
טופס הוראת קבע - שעלי תורה.
טופס הוראת קבע - שעלי תקווה.