English

donate-btn

`

A

גרעין נתניה - מי אנחנו?

הגרעין החינוכי בנתניה - גרעין נוסף של שעלי תורה

 

 

 

 

 

 

 

 

הגרעין בנתניה יצא לדרך בשנת תש"ע, והוא מיסודה של ישיבת מצפה יריחו.


הגרעין החל עם כ-10 משפחות, רובן ממצפה יריחו וחלקן מרעננה ומנתניה עצמה.

גרעין נתניה קם מתוך מטרה ליצור מרכז תורני משמעותי שיהווה מוקד לעשייה תורנית בשכונה ומחוצה לה. כיום, הגרעין ב"ה מצליח בתחומים רבים.

 

הגרעין החינוכי בנתניה נמצא בדרום העיר בקרית נורדאו, זהו אזור שהיה 'ריק' מבחינה תורנית בעיר. 
כיום הגרעין מונה כ-40 משפחות, בראשות הרב נתנאל יוסיפון. במרכז הגרעין שוכן בית מדרש וכולל המהווה מוקד לימודי וחברתי לשכונה ולעיר. הגרעין מוציא עלון אחת לשבוע ובו עדכון על הנעשה, בכל חודש נפגשות משפחות הגרעין במסגרת שבת גרעין, לגרעין מספר מוסדות חינוך בהם גני ילדים, בית ספר, ישיבה ועוד.


מטרות הגרעין:

1. חיבור לעם ישראל על כל גווניו ובעיותיו.

2. הגרעין יהווה מוקד יהודי.

3. הקמת מוסדות חינוך.

4. עבודה עם משפחות רווחה.

 

 

   
   

חדשות ועידכונים על הנעשה בגרעין החינוכי נתניה