English

donate-btn

`

A

גרעין גדרה

 

 

בתחילת שנת תשע"ג יצא לדרך  גרעין תורני חדש בגדרה.

 

 

 

הגרעין, מיסודה של רשת שעלי תורה המפעילה עשרות גרעינים דומים בכל רחבי הארץ, מונה 11 משפחות צעירות מהציבור הדתי לאומי, אשר החליטו להעתיק את מקום מגוריהם מאולפנת בהר"ן וסביבתה לליבה של העיר גדרה.

המשפחות אשר כבר עברו דירה אל מקומן החדש, התישבו בשני מוקדים. א- במרכז השכונה הצעירה. ב. במרכז  השכונות הישנות. במוקדים אלו המרחק בין המשפחות קטן מאוד וכך יוכלו המשפחות לשמור על קשר ולהתגבש זו עם זו, ובו זמנית להתפרס בין התושבים הותיקים.  

בשבוע הראשון של השנה, התקיימה ישיבת הגרעין הראשונה בעיר. בישיבה סיפרו המשפחות קצת מחוויות המפגש שלהם עם אנשי העיר, בעיקר כיצד קיבלו האותם השכנים בחום ואהבה.

בישיבה דובר על ועדות שיפעילו את הגרעין. והוחלט לקבוע יומיים שבהם כל הגברים יתרכזו ללמוד בבית הכנסת אור החיים הקדוש בערב למשך שעתיים כדי להתחיל ליצור בית מדרש חי בעיר.

   
   

 

בשנים הקרובות עתידות להצטרף עוד עשרות משפחות על מנת לבסס בגדרה קהילה יהודית צעירה ותוססת הפועלת בתחומי החינוך והרווחה לטובת הכלל. בראש הגרעין יעמוד הרב אלעד אליהו.

הרעיון העומד בבסיס הקמת הקהילה החדשה הוא נתינת מענה לצורך ההולך וגובר בפתרונות יהודיים ותורניים לתושבי העיר, ובינהם מוסדות חינוך איכותיים והפעלות סביב לוח השנה היהודי.

פעילות הקהילה מתואמת ומגובה בתמיכת ראש העיר והנהלת החמ"ד, אשר רואים בשיתוף הפעולה עם המשפחות הצעירות תקווה אמיתית לפריחה יהודית מחודשת ומרעננת בגדרה.

כבר היום פועלים שני גנים שהוקמו ביוזמת משפחות הגרעין, המעניקים מענה לילדי משפחות הגרעין ולכל מבקשי חינוך ממ"ד איכותי כבר בגיל זה. 

במהלך השנה עורכים חברי הגרעין פעילות סביב מעגל השנה, בהקפים שונים.

 

 

 

לפרטים נוספים על הגרעין: 

הרב אלעד אליהו : 050-9003740

הגב' שרה גוטליב 054-4694628

 

מייל ליצירת קשר :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

לאתר של הגרעין

דף הפייסבוק של הגרעין