074-7131313

גרעין שעלים - בית שמש

גרעין שעלי תורה שבבית שמש עסוק סביב מעגל השנה בפעילות חינוך, רווחה וחסד.