English

donate-btn

`

A

garinim-header2

בנות שירות

אודות גרעיני בנו השירות של שעלים

  הצטרפי אלינו!  לנתינה, לקבלה ולמשמעו, בגרעיני בנות השרות.   *   גיבוש : פגישות גרעין, מסיבות גרעין, טיולים משותפים ופעיליות כייף אחה"צ , הרצאות ,סדנאות וימי עיון. *   תוכנית בית מדרש: ברור סוגית השליחות האישית והלאומית, הדרכה פרטנית בדגש על הצמחה רוחנית בעבודת ה', בשילוב סיורים ופגישות עם אנשיי רוח ומעשה. *  עשייה  בשטח: מדרשה להעמקת זהות יהודית,  בתים חמים, תנועת יחד לילדי עולים,  פעיליות סביב מעגל השנה,תנועות נוער, קבוצות מנהיגות בשילוב גורמים נוספים בתוך העיר , ופיתוח יוזמות אישיות ,חונכיות ועוד. *   הולכים יד ביד: קשר חם עם משפחות מאמצות ממשפחות הגרעין התורני, ליווי, פרטניי ואישי ופעיליות משותפות.למידע נוסף, להכרות ולהרשמה פני אלינו עוד היום אל רכזי בנות השירות בגרעינים:אולגה- ליזי 0527203759אור יהודה- דנית 0523003693חיפה- נעמה 052-7203758נתניה- יואלה 052-3003630קטמונים- שלמה 0546219663בית שמש- שולמית 0508527700


פנייה מהרב רחמים נסימי, יו"ר שעלי תורה

"כוחו של גרעין המשנה את פני האומה" מעוניינת  לחוות שנה של עשיה לאומית חברתית וערכית ממדרגה ראשונה?מרגישה שאת רוצה להפיק מעצמך בשנה הזאת את המיטב?בת שירות יקרה.רשת שעלי תורה  בשיתוף עמינדב  מזמינה אותך לטול חלק במהפכה חברתית תורנית המתחוללת היום ממש במקומות רבים ברחבי הארץ, רשת שעלי תורה מובילה את המהפכה כבר 21 שנה, באמצעות הקמתם של עוד ועוד גרעינים תורניים חינוכיים.התרומה של גרעין תורני ליישוב היא משמעותית ביותר."קהילת הגרעים" מורכבת מזוגות צעירים ומשפחות אידאליסטיות, סטודנטים ובנות שירות, העוסקים יום יום בעשייה ונתינה לקהילה במישורים רבים ומגוונים.זוהי הזדמנות מצויינת להכיר את עם ישראל על גווניו ולתרום לחיזוקו ולחוסנו.אנו ברשת שעליתורה, רואים את גרעין בנות השירות כחלק בילתי נפרד מהגרעין התורני בעיר,לכן אנו קוראים לך, השתלבי איתנו בעשייה ונחולל יחד את המהפכה  החברתית בעם ישראל.הרב ניסימי רחמים יו"ר הרשת.