Hebrew

donate-btn

`

A

 • garinim-header2

   

  garinim topic image

  רשת הגרעינים התורניים "שעלים" מובילה בשלושת העשורים האחרונים מהפכה חברתית באמצעות הגרעינים התורניים הפרוסים ברחבי הארץ.

  זוגות צעירים ומשפחות אידיאליסטיות המתיישבות בערי פיתוח ובשכונות בערים, מקדישות את חייהן לשיפור הרווחה החברתית והחינוכית והעמקת הזהות היהודית במקום.

  גרעינים אלו יוצרים אקלים מתאים לשינוי חברתי וקידום האוכלוסייה החלשה באמצעות אינטגרציה חברתית, הקמת מוסדות חינוכיים, בתים חמים ומועדוניות, ומתן מענה לקבוצות אוכלוסיה חלשות.

  רשת הגרעינים התורניים "שעלים" מלווה את הגרעין החל משלב הקמתו , בגיבוש קבוצת המשפחות, ובמימוש החזון והמשימות שכל גרעין מקבל על עצמו בהתאם לצרכי המקום בו הוא פועל.

 • education-header

   

  education topic

  מוסדות החינוך של רשת הגרעינים התורניים “שעלים” מחנכים את תלמידיהם לאהבת התורה, העם והארץ בדרכי רבותינו זצ”ל.במוסדות החינוך, מתפתח הווי ערכי משותף לכל 

   הבאים בשעריהם, באקלים חברתי המושתת על ערכי כבוד והערכה הדדיים. המוסדות פועלים על פי משנתה החברתית של רשת "שעלים" ומתוך כך , מתקיימת אינטרגרציה חברתית הלכה למעשה בכל שכבות הגיל ושאיפה למצויינות. בסדר היום החינוכי של המוסדות משובצים באופן טבעי הירתמות למפעלי החסד שרשת "שעלים" מקיימת לאורך כל ימות השנה.

  כולל אברכים ציוני
  כולל “שעלי תורה” פועל בבית שמש למעלה משני עשורים . אברכי הכולל תלמידי חכמים מצויינים בעלי השקפת עולם תורנית לאומית. הכולל מכשיר את האברכים לקראת היותם מנהיגים רוחניים ברי סמכא לקהילות המגוונות בעם ישראל, מתוך ענווה, נעימות ואחריות ציבורית.

 • charity-header

   

  charity topic

  כחלק מהמשנה החברתית של רשת "שעלים", עמותת "שעלי תקוה" מקיימת מפעלי חסד לאורך כל השנה כגון :

  • חלוקת ילקוטים וציוד לימודי לתלמידים ממשפחות נזקקות בתחילת שנת הלימודים
  • חלוקת חבילות מזון לקראת ראש השנה, פורים ופסח
  • סיוע לילדים הזקוקים לרכישת ביגוד חם בחורף
  • הזמנת אלפי מסובים לעשרות "לילות סדר" בליל חג הפסח
  • קיום בר/בת מצווה למאות ילדים כולל רכישת טלית ותפילין, טקס מכובד בכותל וסעודה חגיגית במלון רמת רחל בירושלים

  רשת "שעלים" משתפת את משפחות הגרעינים התורניים, מנהיגי הקהילות ותלמידי מוסדותיה והוריהם בכל מפעלי החסד , ויוצרת למעשה תנועה של קהילת חסד רחבה בכל שכבות הגיל.

 • rabbis-header

   

  rabbis topic

  חוד החנית של הגרעינים התורניים

  הפרוייקט מציב במרכזן של קהילות מסורתיות ברחבי הארץ דמות תורנית בר סמכא ובעל כישורי הנהגת קהילה מסורתית מגוונת, מתוך כוונה להפוך את בית הכנסת ממקום תפילה למרכז רוחני תורני וקהילתי עבור הקהילה הרחבה הדתית והמסורתית במקום.

  הרשת מעניקה מלגות קיום לרבני הקהילות , וכן הכשרה מקצועית רציפה לאורך כל השנה. רבני הרשת זוכים להיפגש עם גדולי הדור ועמיתים בקהילות שונות, בבחינת "לכו והתפרנסו זה מזה".

  במקביל לכך הקימה הרשת מערך הכשרה מיוחד לרבני קהילות חדשים, אשר בגמר מסלול הכשרה בת שנתיים רצופות, יכנסו למערך רבני הקהילות המכהנים. הרשת מתגמלת את הרבנים הצעירים במהלך כל מסלול ההכשרה. מיזם ההכשרה פועל בתיאום ובברכת ראשי הישיבות והכוללים, ובהנהגה וליווי של ועדת היגוי המורכבת מבכירי ההנהגה התורנית הלאומית בארץ.

 • warm-home-header

   

  warm-home-topic

   "שעלי תקוה" מבית רשת הגרעינים התורניים "שעלים" מקימה ומפעילה רשת מועדוניות "בתים חמים" לילדים בסיכון וכפי שאנו נוהגים לכנות אותם - "ילדים בסיכוי".

  בבית החם מוצאים הילדים סעד פיזי לימודי ונפשי, החל מארוחה חמה , עזרה בשיעורי בית והשלמת חסכים לימודיים ותמיכה רגשית ע"י אנשי מקצוע מוסמכים.

  בבסיס עבודתנו קיימת האמונה כי ניתן להוציא ילדים ממעגל הסיכון ולהפכם לילדים בסיכוי : ילדים שעומדים על רגליהם משתלבים בלימודים גבוהים ויוצאים אל עתיד שבמרכזו בניית בית יהודי איתן והשתלבות מועילה במעגל החברה והעבודה.

 • students-header

   

  students topic

  כפרי סטודנטים פעילים בכל הארץ כבר שנים רבות ופעמים שחוללו מהפכות בעיר בה הם פועלים.

  פרויקט זה תרומה לסטודנט ותרומה לקהילה. צעירים אלה לומדים רצוף במשך היום כשלוש שנים וקשה להם להחזיק את עצמם כלכלית. כדי להקל על הסטודנטים, רשת "שעלים" מסייע להם במימון הלימודים ע"י מלגה ובתמורה הם תורמים לקהילה. לסטודנטים יש קהילת שותפים חמה ותומכת שמלווה את הלימודים, הדילמות והאתגרים.

  מימד שני בתוכנית, זו התרומה לקהילה. גם היום הכוח של הצעירים בישראל גדול והם יכולים לקדם שינוי חברתי משמעותי במדינה. רבים מהם מילאו תפקידים חשובים וערכיים בצה"ל ובשירות הלאומי. כחלק מהפעילות כל סטודנט יתרום מספר שעות שבועיות לקידום פרוייקטים חברתיים וחינוכיים וביניהם תרומה לילדים ונוער, עזרה בחוגים ובלימודים, תרומה לצעירים- הקמת מערך תומך ומלווה לכל צעירי העיר שיסייע במציאת תעסוקה, לימודים ופנאי וכן העצמת השכונות וסיוע למשפחות ע"י תכוניות מגוונת.

Video